Jdi na obsah Jdi na menu
 


Citáty

28. 12. 2007

Hledáš-li pravdu, nedívej se dál, než ke svému srdci.

-------------------------------------------------------------------------------------Kdo si myslí, že stojí nad jistou situací, ve skutečnosti stojí vedle ní.

------------------------------------------------------------------------------

Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání.

------------------------------------------------------------------------------------

Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl.

-------------------------------------------------------------------------------------


Pouze život, který žijeme pro ostatní, stoji za to, aby byl žit.

-------------------------------------------------------------------------------------

Milovat - to je sobě být na prospěch; být milován - to je žít pro ostatní.

------------------------------------------------------------------------------------

Člověk je tím, na co myslí, charakter jeho bytosti je sumou jeho myšlenek.

-------------------------------------------------------------------------------------

Pomoz všem tak daleko, jak chtějí jít, a o kousek dál.

-------------------------------------------------------------------------------------

Člověk je struna napjatá mezi zemí a nebem. Země je skutečnost a nebe ideál.

-------------------------------------------------------------------------

Láska je nejkrásnější květina v zahradě bohů.

--------------------------------

Obrazek

------------------------------

Kdo chce, hledá návod, kdo nechce, hledá důvod.

---------------------------------------------------------------------------

Sny jsou jazykem našeho podvědomí.

------------------------------------------------------------


Největším hříchem je, ublížíme-li úmyslně druhému člověku.

----------------------------------------------------------------

Pravda vyřčena se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.

----------------------------------------------------------------

Lidé se netrápí tím, že se provinili, ale špatně snášejí, když jsou káráni, zatímco by měli naopak trpět proviněním a těšit se z pokárání.

----------------------------------------------------------------

Rychlost času je nekonečná a je ještě zjevnější pro ty, kteří se ohlížejí zpět.
----------------------------------------------------------------

Není lehké být člověkem, ale ještě horší je být pouze svým vlastním stínem.

----------------------------------------------------------------

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten.

----------------------------------------------------------------

Když uvidíš obra, prohlédni si nejprve pozici slunce, aby to nebyl jen stín trpaslíka.

----------------------------------------------------------------

Život je krátký, ale vždycky je dost času na zdvořilost.

----------------------------------------------------------------

Okamžik je tak cenný jako život člověka.

----------------------------------------------------------------

Život a sny jsou listy jednoho a téhož stromu. Život ve spojistosti znamená opravdový život.

----------------------------------------------------------------

Všechno je důležité jen na několik hodin, zloba stravuje a otravuje život, čas je balzám a tvůrce pokoje.

----------------------------------------------------------------

Obrazek

 Moudrost starých Římanů:citáty

Existují tři druhy bohatství: největší ducha, druhé těla a třetí to vnější. ( Tria genera bonorum, maxima animi, secunda corporis, exeterna tertia.)   Cicero

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duševní bolest je horší nemoc než tělšesná (Dolor animi morbus graviour est quam corporis.)     Publilius Syrus

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nikomu, kdo se ohlíží po cizích věcech, se nelíbí vlastní. (Nulli as aliena respicienti sua placent.)    Seneca

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zlá mysl, zlý charakter. (Mala mens, malus animus.)    Terentius

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jestliže se ti podařilo ovládnout vášeň dříve, než ona ovládla tebe, pak se můžeš radovat. (Tu si animum vicisti potius,  quam animus te, est, quod gaudeas.)   Plautus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je dobré, nikoliv pouze žít, nýbrž dobře žít. (Non enim vivere bonum est, sed bene vivere.)   Seneca

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. (Si ad naturam vives, numquam eris pauper, si ad opiniones, numquam dives.)   Seneca

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šťastný život stavíme na duševním klidu. (Beatam vitam in animi securitate ponimus.)   Cicero

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Životem vládne štěstěna, ne moudrost. (Vitam regit fortuna, non sapientia.) Cicero

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žít znamená bojovat (Vivere militare est.)   Seneca

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velmi krátký a nepokojný život je těch, kteří zapominají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti (Illorium brevissima ac sollicitissima eates est, qui preateteritorum obliviscuntur, praesentia neglegunt, de futuro timent.) Seneca

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ó živote, dlouhý pro ubožáka a krátký pro šťastného! (O vita misero longa, felici brevis!)  Publius Syrus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Život zemřelých je uložen v paměti žijících. (Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum.)    Cicero

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátký a nenávratný je pro všechny čas života. (Breve et irreparabile tempus omnibus es vitae.)  Vergilius